.

Mezuniyet Komisyonu

1.    Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim TAŞDEMİR (Başkan)

2.    Doç. Dr. Sibel ŞENTÜRK

3.    Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA

4.    Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL

5.    Öğr. Gör. Sema GÖÇMEZ

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar