.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu

1.    Doç. Dr. Çiğdem AYDIN ACAR (Başkan)

2.    Arş. Gör. Dr. Deniz TAŞDEMİR

3.    Bünyamin SAVAŞ

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar