.

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

1.    Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT (Başkan)

2.    Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞDEMİR

3.    Dr. Öğr. Üyesi Endam ÇETİNKAYA AK

4.    Dr. Öğr. Üyesi Hatice CEYLAN

5.    Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ASLAN BAYSAL

6.    Öğr. Gör. Dr. Ali Nedim YAŞITLI

7.    Arş. Gör. Yağmur AYDIN ARIKAN

8.    Arş. Gör. Selver BULUT

9.    Bünyamin SAVAŞ

10.    Özge ATAŞ 

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar