.

Misyon-Vizyon

Misyon

Yüksekokulumuzun misyonu sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında, bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılamak; toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek; bilim ve teknoloji doğrultusunda öğrenci merkezli ve sürekli geliştirilen bir eğitim anlayışı ile mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, ekip çalışmasını ve bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, dünyadaki gelişmeleri takip eden, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanan, bilimsel gelişime katkı sağlayan, toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı, eğitim, araştırma, uygulama, yönetim ve liderlik becerilerini etkin şekilde kullanabilen, kişisel gelişime ve eleştiriye açık, insanlık yararına çalışan, alanında donanımlı, etkili iletişim ve problem çözme becerilerine sahip, otonomi sahibi, lider, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Yüksekokulumuzun vizyonu; eğitim, araştırma, klinik ve saha hizmet alanlarında başarılı olup, yurt içi ve yurt dışında sorunlara akılcı çözümler üretmesi ve başarıları ile tanınan, öğrenci odaklı bir yaklaşım sergileyen, teknolojik altyapısıyla uygulamalı eğitim-öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen, bilimsel araştırma ve sağlık eğitimi alanında öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü iş birliği olan, toplum sağlığına sosyal ve kültürel olarak katkı koyan, insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan, kendini sürekli yenileyen, gelişen ve tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.


Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar