.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Muafiyet ve İntibak Komisyonu

1.    Doç. Dr. Soner DÖNMEZ (Başkan)

2.    Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL 

3.    Arş. Gör. Yağmur AYDIN ARIKAN

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar