.

Bilim Danışma Kurulu

1.     Doç. Dr. Soner DÖNMEZ (Başkan)

2.     Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM 

3.     Doç. Dr. Çiğdem AYDIN ACAR 

4.     Dr. Öğr. Üyesi Aslı KIRMAN

5.     Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT

6.     Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞDEMİR

7.     Uzm. Dr. Bilal TANRITANIR

8.     İnşaat Müh. Mustafa KART (Dernek)

9.     Murat MUTLU (Eski öğrenci)

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar