.

Koordinatörlükler

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Bölüm

Akademik Danışman

Yüksekokul ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL

Çocuk Gelişimi Bölümü ERASMUS Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Sevgi ASLAN BAYSAL

Ebelik Bölümü ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sabriye UÇAN YAMAÇ

Hemşirelik Bölümü ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT

 

AKTS KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Bölüm

Akademik Danışman

Yüksekokul AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞDEMİR

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Ali Nedim YAŞITLI

Çocuk Gelişimi Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA

Ebelik Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Endam ÇETİNKAYA AK

Hemşirelik Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. İlknur MARAŞLI


Akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel