.

Maddi Hata İnceleme Komisyonu

1.    Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞDEMİR (Başkan)

2.    Dr. Öğr. Üyesi Endam ÇETİNKAYA AK

3.    Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar