.

Maddi Hata İnceleme Komisyonu

1.    Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞDEMİR (Başkan)

2.    Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA

3.    Öğr. Gör. Dr. Ali Nedim YAŞITLI

4.    Öğr. Gör. Sema GÖÇMEZ

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar