.

Okul Bursu ve Yemek Bursu Komisyonu

1. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ASLAN BAYSAL (Başkan)

2.  Dr. Öğr. Üyesi Sabriye UÇAN YAMAÇ

3.  Arş. Gör. Dr. Hatice TUNÇ

4.  Bünyamin SAVAŞ

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar