.

Hemşirelik Bölümü Muafiyet ve İntibak Komisyonu

1.    Doç. Dr. Nazife BAKIR (Başkan)

2.    Doç. Dr. Pınar BEKAR

3.    Dr. Öğr. Üyesi Selda ATEŞ BEŞİRİK

4.    Öğr. Gör. Dr. İlknur MARAŞLI

5.   Arş. Gör. Dr. Deniz TAŞDEMİR

6.   Arş. Gör. Dr. Hatice TUNÇ

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar