.

İdari Personel

Bünyamin SAVAŞ
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 82 65
E-posta: bunyaminsavas@mehmetakif.edu.tr
Tanju ATİLE
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: 0 248 213 8261
E-posta: tanjuatile@mehmetakif.edu.tr
Ömer KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Taşınır
Telefon: +90 248 213 82 62
E-posta: okaya@mehmetakif.edu.tr
Ayşegül İNCİ
Programcı
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 82 63
E-posta: aysegulinci@mehmetakif.edu.tr
Havva Ülkü KARAASLAN YAYAN
Hizmetli
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 82 51
E-posta: hukyayan@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar