.

İdari Personel

Bünyamin SAVAŞ
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 82 55
E-posta: bunyaminsavas@mehmetakif.edu.tr
Ömer KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Taşınır
Telefon: +90 248 213 82 59
E-posta: okaya@mehmetakif.edu.tr
Tanju ATİLE
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 82 56
E-posta: tanjuatile@mehmetakif.edu.tr
Ömrüye AKARCA ERDEM
Sekreter
Sekreter
Telefon: +90 248 213 8250
E-posta: oakarca@mehmetakif.edu.tr
Gülben ATAN
Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 8258
E-posta: gatan@mehmetakif.edu.tr
Ramazan KİRİŞ
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 82 50
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Ayşe KİRİŞ
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 82 50
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Gülnur YİĞİT
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 82 50
E-posta: @mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar