Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu

KALİTE

Temel Değerler

 • Adil olmak
 • Akademik özgürlük
 • Şeffaflık
 • Etik kurallara uygunluk
 • Hesap verebilirlik
 • Kalite
 • Katılımcı olmak
 • Öğrenci odaklılık
 • Disiplinler arası bilimsel yaklaşım
 • Toplumsal ve çevresel duyarlılık
 • Mükemmellik
 • Geleceğe ışık tutma
 • Üretkenlik
 • İş tatmini geliştirme
 • Yenilikçilik

Değerlerimiz

Yöre, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, kalkınma yönelimli, bilimsel üretkenlik, paydaşlarla işbirliği, uygulamalı ve meslek edindiren eğitim, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, bilimsel etik kurallara uygun hareket etmek, fırsat eşitliği, demokratiklik.

Kalite Politikamız

Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir yüksekokul olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.