.

Birim Kalite Komisyonu

1.    Dr. Öğr. Üyesi Şükriye YEŞİLOT (Başkan)

2.    Dr. Öğr. Üyesi Endam ÇETİNKAYA AK

3.    Dr. Öğr. Üyesi Hatice CEYLAN

4.    Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ASLAN BAYSAL

5.    Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL

6.    Bünyamin SAVAŞ

7.    Cemile ASLAN 

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar