.

İş Yeri Uygulaması Eğitimi (6+2 Eğitim Modeli)

İş Yeri Uygulaması Eğitimi

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli, kalifiye insan gücü yetiştirmek olan üniversiteler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmalarında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin gereksinimi olan kaliteli meslek eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken ve yetkin nitelikli eleman yetiştirmeyi amaç edinen yüksekokulumuzun Ebelik ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarımızda 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizi 6 dönemi okulda teorik ve uygulamalı dersler, 2 dönemi ise kurum/kuruluş ve işletmelerde uygulamalı eğitim olarak yapılması ile iş ve meslek hayatına hazırlamaktayız.

İş yeri uygulaması eğitiminin amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyeri uygulamaları ile güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Eğitim öğretim dönemi içinde yapılacak olan işyeri uygulama eğitimi, akademik ve uygulama takvimine uygun olarak 7. ve 8. dönem süresince toplam 28 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır. Öğrencilerin uygulama yapmak üzere 7. Ve 8. Dönemde iş yerlerine gönderilmesi için altı dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranacaktır. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemeyeceklerdir. İşyeri uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam edecek öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından ödenecektir.

İşbaşında eğitim uygulamasının amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi, öğrencilerin takip ve denetiminin sağlanabilmesi bölümlerden görevlendirilecek sorumlu bir öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan İş Yeri Uygulaması dersini başarı ile tamamlamaları zorunludur.

Bu çerçevede Bucak Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan ilgili programlarda okuyan öğrencilerimiz işyeri uygulaması yapmak üzere işletmelere bir protokol dâhilinde katılacaklardır.

Hakkımızda

  • Genel Bilgiler
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Kalite
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Organizasyon Şeması
  • Kalite Formları
  • Kurullar