.

Kalite

Temel Değerler

 1. Adil olmak
 2. Akademik özgürlük
 3. Şeffaflık
 4. Etik kurallara uygunluk
 5. Hesap verebilirlik
 6. Kalite
 7. Katılımcı olmak
 8. Öğrenci odaklılık
 9. Disiplinler arası bilimsel yaklaşım
 10. Toplumsal ve çevresel duyarlılık
 11. Mükemmellik
 12. Geleceğe ışık tutma
 13. Üretkenlik
 14. İş tatmini geliştirme
 15. Yenilikçilik

 

Değerlerimiz

Yöre, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, kalkınma yönelimli, bilimsel üretkenlik, paydaşlarla işbirliği, uygulamalı ve meslek edindiren eğitim, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, bilimsel etik kurallara uygun hareket etmek, fırsat eşitliği, demokratiklik.

 

Kalite Politikamız


Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir yüksekokul olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

 

Hakkımızda

 • Genel Bilgiler
 • Yönetim
 • İdari Personel
 • Misyon-Vizyon
 • Kalite
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Formları
 • Kurullar