.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Acil Yardım Anabilim Dalı 

 

Prof. Dr. Mehmet Zeki YILDIRIM (Bölüm Başkanı)


Prof. Dr. Hilmi Sema KARATOSUN


Arama Kurtarma ve Müdahale Anabilim Dalı


Arş. Gör. Yağmur AYDIN ARIKAN


Afet Yönetimi ve Eğitimi Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL


Öğr. Gör. Dr. Ali Nedim YAŞITLI


Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı


Doç. Dr. Soner DÖNMEZ